top of page
Welcome to the International Society for Orthodox Church Music

A message from Father Ivan Moody, chairman of the ISOCM Board

Välkomna till ISOCM’s hemsida!

Internationella sällskapet för ortodox kyrkomusik ISOCM rf har grundats för att skapa förbindelser mellan forskare, tonsättare, sångare och studerande inom ortodox kyrkomusik.

Det skapar möjligheter att samlas, att dela ut såväl erfarenheter som sångmaterial och att delta i konferenser i olika håll i världen.

Internet-sidor för ISOCM ger stöd åt kyrkomusiker genom att förmedla kunskap om sång- och forskningsmaterial, även i digital form, samt genom att möjliggöra utbytet av ideer i utvecklandet av musikmaterialet.

ISOCM är verksam för studerande av liturgisk ortodox musik genom att dela ut kunskap och stödja skapande verksamhet inom kyrkomusikens olika sektorer. Grunden av ISOCM’s verksamhet är strävan att höja nivån av kyrkosången och dess forskning, skapa internationella forskningsgrupper inom läroämnen samt undvika samtidiga verksamheter.

ISOCM sträver i sin verksamhet efter att förstärka enheten i ortodoxin i synnerhet bland dem som lever i de moderna samhällena. Medlemskapet i ISOCM är öppet för alla oavsett lokal kyrka eller jurisdiktion.

Förbindelser knutna till ISOCM’s konferenser och kör- och kyrkomusikerbesök genom förbindelser visar att det finns behov av en internationell kyrkomusikförening. Välkomna till verksamheten inom ISOCM!   

Klicka här för mera information.

Learn more about the ISOCM

bottom of page