Welcome to the International Society for Orthodox Church Music

A message from Father Ivan Moody, chairman of the ISOCM Board

Mirë se erdhët tek ISOCM

Shoqata Ndërkombëtare për Muzikën e Kishës Ortodokse (The International Society for Orthodox Church Music - ISCOM) u themelua për t’u krijuar studiuesve, kompozitorëve, këngëtarëve dhe studentëve mundësi për t’u takuar, për të këmbyer përvojat dhe rezultatet e punës së tyre dhe për të marrë pjesë në konferenca në mbarë botën.

Kjo faqe interneti i ndihmon ISOCM të arrijë qëllimet e përmendura duke ndihmuar muzikantët në zbulimin e materialeve, dorëshkrimeve digitale dhe në këmbimin e ideve për të ndikuar në shtimin e burimeve muzikore.

ISOCM mundohet të realizojë këto përpjekje për studentë të muzikës liturgjike ortodokse në të gjithë botën, duke zgjeruar njohuritë dhe nxitur kreativitetin në fushën e të kënduarit në kishën Ortodokse. ISOCM beson shumë në ngritjen e standarteve, në rëndësinë e grupeve studimorë ndërkombëtarë ndërdisiplinorë si edhe në shmangien e dublikimit të panevojshëm të përpjekjeve.

ISOCM vazhdon të kërkojë rrugë për të përforcuar unitetin e Ortodoksisë në rrugë konkrete për njerëz që jetojnë në shoqërinë moderne. Anëtarësimi në ISOCM është i hapur për këdo brenda çdo kishe ose juridiksioni kombëtar.

Kontaktet dhe këmbimet/udhëtimet e koreve ndërmjet muzikantëve të cilët kanë marrë pjesë në konferencat e para të ISOCM tregojnë se qëllimet Shoqatës po arrihen. Ne shpresojmë se ju do bashkoheni me ne në këto përpjekje!

Informohuni më tej

Learn more about the ISOCM