top of page
Welcome to the International Society for Orthodox Church Music

A message from Father Ivan Moody, chairman of the ISOCM Board

Добре дошли на сайта на ISOCM!

Международното общество за православна църковна музика (Тhe International Society of Orthodox Church Music) е създадено за да предоставя на изследователи, композитори, певци и студенти възможност за срещи, споделяне на опит и нотен материал, както и участия в конференции по света.

Интернет-сайтът на ISOCM помага за постигане на тези цели чрез представяне на различни материали (включително дигитализирани ръкописи), както и чрез обмен на идеи за бъдещо развитие на музикалните ресурси.

ISOCM полага специални усилия за студентите по православна богослужебна музика по целия свят разширявайки знанията и стимулирайки творческите им способности в областта на православното църковно пеене. ISOCM вярва в значимостта на международните интердисциплинарни изследователски групи, помагащи както за повишаване на стандартите, така и за избягване на ненужното повторение на усилия.

ISOCM не престава да търси пътища в подкрепа на православното единство по осезаем начин за хората живеещи в модерното общество. Членството в ISOCM е открито за всеки, без разлика от принадлежност към национална църква или юрисдикция.

Контактите по време на началните конференции на ISOCM, както и разменните гостувания между хорови състави и отделни музиканти, доказаха, че целите на Обществото могат да бъдат постигнати. Надяваме се и вие да се присъедините към нас!

За повече информация кликнете тук.

Learn more about the ISOCM

bottom of page