top of page
Welcome to the International Society for Orthodox Church Music

A message from Father Ivan Moody, chairman of the ISOCM Board

Witamy na stronie internetowej ISOCM!

Międzynarodowe Stowarzyszenie Muzyki Cerkiewnej (ISOCM) zostało założone z myślą o kompozytorach, badaczach, chórzystach i studentach, którzy zainteresowani są pogłębianiem swej wiedzy o muzyce cerkiewnej. Stowarzyszenie oferuje możliwość wymiany doświadczeń, materiałów muzycznych a także uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach.

Strona internetowa stowarzyszenia oferuje muzykom materiały muzyczne, liczne publikacje naukowe (w tym także rękopisy w formacie cyfrowym), jak również możliwość wymiany pomysłów dla dobra dalszego rozwoju zasobów muzycznych.

ISOCM działa na rzecz studentów muzyki cerkiewnej na całym świecie udostępniając materiały pomocne w rozszerzaniu wiedzy i inspirując kreatywność w zakresie prawosławnego śpiewu cerkiewnego. ISOCM skupia się na podniesieniu standardów śpiewu jak i badań nad muzyką cerkiewną, stworzeniu więzi międzynarodowych a także zmniejszeniu przypadków jednoczesnego badania identycznych zagadnień muzycznych.

ISOCM poprzez swoje istnienie stara się wzmocnić prawosławne więzi, szczególnie w środowisku współczesnej wspólnoty. Członkowstwo w stowarzyszeniu jest możliwe dla każdego chętnego, bez względu na przynależność do cerkwi lokalnych czy jurysdykcji.

Zawarte na pierwszej konferencji ISOCM znajomości pozwoliły na organizację wizyt chórów i muzyków, co potwierdza osiągniecie celów postawionych przez stowarzyszenie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy na rzecz rozwoju muzyki cerkiewnej!

Więcej informacji otrzymasz po kliknięciu w link.

Learn more about the ISOCM

bottom of page