top of page
Welcome to the International Society for Orthodox Church Music

A message from Father Ivan Moody, chairman of the ISOCM Board

Vitajte v ISOCM
 

Medzinárodná spoločnosť pre pravoslávnu cirkevnú hudbu (The International Society for Orthodox Church Music = ISOCM) bola založená, aby poskytovala výskumníkom, skladateľom, spevákom a študentom príležitosti na stretnutia, zdieľanie skúseností, výmenu partitúr, a aby poskytovala príležitosť zúčastňovať sa konferencií po celom svete.

Táto webová stránka umožňuje ISOCM dosiahnuť tieto ciele tým, že napomáha hudobníkom vyhľadávať materiály, digitálne rukopisy, ako aj vymieňať si idey pre zlepšenie rozvoja hudobných zdrojov.

ISOCM sa usiluje naplniť tieto snahy kvôli študentom a skúmateľom pravoslávnej liturgickej hudby na celom svete najmä rozširovaním vedomostí a podnecovaním kreativity v oblasti pravoslávneho cirkevného spevu. ISOCM pevne verí v zvyšovanie štandardov, v dôležitosť medzinárodných interdisciplinárnych výskumných skupín, ako aj vyhnutiu sa zbytočnej duplikácie vo výskume.

ISOCM pokračuje vo vyhľadávaní ciest posilnenia jednoty pravoslávia konkrétnymi spôsobmi pre tých, ktorí žijú v modernej spoločnosti. Členstvo v ISOCM je otvorené komukoľvek z ktorejkoľvek Cirkvi akejkoľvek jurisdikcie.

Kontakty, výmeny a zájazdy zborov spomedzi hudobníkov, ktorí sa zúčastnili počiatočných konferencií ISOCM dokazujú, že ciele Spoločnosti sa pomaly napĺňajú. Dúfame, že sa aj Vy pridáte k týmto našim snahám!

Pro více informací klikněte zde

Learn more about the ISOCM

bottom of page