top of page
Welcome to the International Society for Orthodox Church Music

A message from Father Ivan Moody, chairman of the ISOCM Board

Velkommen til ISOCM


Det Internationale Selskab for Ortodoks Kirkemusik (officielt navn: ’The International Society for Orthodox Church Music’, forkortet ISOCM) er dannet for at give såvel musikforskere som komponister, sangere og studerende mulighed for at mødes, udveksle erfaringer og partiturer, og for at deltage i konferencer forskellige steder i verden.

Denne hjemmeside skal støtte ISOCM i at opnå disse mål, særligt ved at få kirkemusikere til at opdage ny materiale-typer som f.eks. digitale noder, og ved at være et forum for udveksling af idéer og udvikling af ny musikalske ressourcer.

ISOCM bestræber sig på at hjælpe alle, som interesserer sig for de Ortodokse Kirkers liturgiske musik. Det skal ske ved at udbrede viden om og styrke kreativiteten inden for hele området ’den ortodokse kirkesang’. ISOCM går stærkt ind for at hæve kirkemusikkens standard, og understreger betydningen af internationale og tværfaglige forskergrupper, hvor man kan lære af hinanden og undgå at gøre det samme arbejde to gange.

ISOCM ønsker at styrke enheden blandt ortodokse kristne og tilbyde brugbare ideer til mennesker i de moderne samfund. Medlemskab af ISOCM er åbent for alle, uanset tilhørsforhold til nationale kirker eller konfessioner.

Kontakter og udvekslings- og besøgsaftaler, der er etableret mellem kor og de musikere/sangere, som har deltaget i de første ISOCM-konferencer, er levende eksempler på, at selskabets arbejde fungerer.

Vi håber, at du vil dele disse bestræbelser med os!

Læs mere her.

Learn more about the ISOCM

bottom of page